برندینگ و بازاریابی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

برندینگ و بازاریابی

برندینگ (Branding) فرایندی است که به خلق هویت و ارزش کسب و کار شما و جایگاه برند در ذهن مخاطب می‌پردازد. نامی که از شما در ذهن مخاطب می‌ماند.

از جمله خدماتی که از جانب شرکت‌های مشاور که در این حوزه ارائه می‌شوند می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ طراحی استراتژی برند، هویت بصری برند، برندبوک یا کتابچه برند، طراحی لوگو و نظایر آن…

اهمیت برند در بازاریابی بر افرادی که به برندهای پیرامون خود توجه می‌نمایند ، پوشیده نیست.یک شرکت ، قول آن شرکت به مشتریانش است  برند ، پاسخی به انتظارات مخاطبان داخلی و خارجی در خصوص محصولات و خدمات سازمان ، ارائه می‌نماید. برند ، نقطه تمایز شرکت از سایر رقباست.استراتژی برندسازی موجب تمایز توانایی‌های شرکت از رقبا و خلق یک هویت برند قوی است.اگر بدانیم که برند چه چیزی نیست ، خواهیم فهمید که برند ، صرفا یک لوگو نیست. برندسازی بر پایه یک فرایند برندینگ حرفه‌ای می‌تواند موجب افزایش ارزش شرکت ، ایجاد انگیزه و هدایت کارکنان  و جذب مشتریان جدید را آسان می‌نماید. برند ، چهره عمومی کسب و کار شماست. برند شخصیت سازمان شماست.