طراحی و توسعه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

طراحی و توسعه صفحات وب

از آنجا که عموما کارفرمایان برای انتخاب نحوه طراحی سایت تردید دارند که آیا یک سایت نیمه اختصاصی پاسخگوی نیازشان است یا باید برای طراحی سایت اختصاصی اقدام نمایند، تیم حرفه ای ما متخصص راه حل دادن و رفع دغدغه هایی است.

مراحل خدمات طراحی وب سایت درویرا استودیو به این صورت است که در ابتدا در طی مشاوره با کارشناسان ویرا استودیو تمام آنچه که کارفرما از سایت خود انتظار دارد طرح می‌شود. در ادامه مشاوره فنی توسط کارشناسان یا مدیر طراحی وبسایت انجام می‌شود و جزییات کامل تری جهت انتخاب راه حل مناسب و امکان‌سنجی های  طراحی سایت یا نیاز پروژه به طراحی وب اختصاصی بررسی می‌گردد. پس از رسیدن به طرحی منسجم از مدل وب سایت و نحوه اجرا، به جلسه پیش قرارداد با ویرا استودیو می رسیم

.